Logo YRtime, YRcare, YRclusive, YRinterim

6 december 2014

 

Wet werk en zekerheid, baanzekerheid op de schop

In 2015 worden grote veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht. Eén van de speerpunten in deze veranderingen is de doorvoering van de ‘Wet Werk en Zekerheid’. De wet omvat maatregelen op drie terreinen. Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers, Ontslag wordt snellere, eerlijke en goedkoper. WW wordt meer gericht op mensen sneller aan het werk krijgen. 

 

Macht en positie flexwerkers groter, meer mensen uit de WW

Er bestaan te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en flexibele contracten. Flexwerkers moeten meer zekerheid krijgen en eerder kunnen doorstromen naar een vaste baan. Door de maatregelen wordt macht en positie van flexwerkers groter.  Ookmoeten er meer mensen met een WW uitkering werk krijgen. Nieuwe maatregelen bepaken dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos. Volgens de regering is het huidige systeem teveel gericht op (behoud van) baanzekerheid bij werknemers. De eerste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid worden ingevoerd in januari 2015. Wat verandert er en wanneer gaan de wijzigingen in? Alle veranderingen op een rij:

Januari 2015: uitzendkrachten na 1,5 jaar tijdelijk contract

Vanaf januari 2015 maken uitzendkrachten en ander flexibel personeel al na 1,5 jaar (78 weken) werken op uitzendbasis aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie. Werken er regelmatig uitzendkrachten voor jouw bedrijf? Dan wordt de mogelijkheid om uitzendkrachten bij cao te laten afwijken van de 26-wekentermijn beperkt tot maximaal 78 weken.

 

Januari 2015: tijdelijk contract eindigt niet meer automatisch

Werknemers met een contract voor bepaalde tijd krijgen meer duidelijkheid. In januari 2015 wordt de zogeheten aanzegtermijn ingevoerd.Voorheen liep een tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch af. Formeel ontslag aantekenen was niet verplicht voor de werkgever. Dat verandert! De aanzegtermijn houdt in dat werkgevers hun werknemers schriftelijk moeten informeren over het al dan niet verlengen van het contract. Wanneer de werkgever dit niet doet en het contract wordt stopgezet na de overeengekomen looptijd, dan is de werkgever zijn werknemer één maandloon verschuldigd.

 

Januari 2015: loondoorbetalingsplicht definitief na zes maanden

Tot op heden kon in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen dat je een werknemer niet hoeft te betalen in een week waarin je hem/haar niet nodig hebt. Vanaf januari 2015 kan dit nog maximaal in de eerste zes maanden. Wanneer een werknemer langer dan zes maanden in dienst is, is de werkgever hem na zes maanden verplicht loon door te betalen (bij contractverlenging), óók wanneer hij/zij eigenlijk voor een bepaalde periode boventallig is. Tot op heden kon bij een contractverlenging de loonbetalingplicht worden uitgesloten.

 

Juli 2015: werknemers binnen twee jaar vast contract. Verkorting ketenbepaling

Werknemers krijgen vanaf juli 2015 na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar al recht op een vast contract. Vandaag de dag hebben werknemers pas na drie jaar recht op een vast dienstverband. Als een werknemer meer dan zes maanden niet voor een werkgever heeft gewerkt, begint de ketenbepaling opnieuw. Dit betekent dat de werkgever dan weer opnieuw drie tijdelijke contracten kan geven binnen twee jaar. Voorheen was deze termijn drie maanden. Deze nieuwe ketenbepaling geldt voor arbeidsovereenkomsten die per 1 juli 2015 worden gesloten. Voor arbeidsovereenkomsten gesloten vóór 1 juli die tijdens de looptijd de twee jaar overschrijden, blijft de ‘oude’ termijn van drie jaar van toepassing.

 

Juli 2015: wijzigingen ontslagroute, werkgevers krijgen minder vrije keuze

Vanaf juli 2015 kunnen werkgevers niet meer zelf de ontslagroute kiezen. Werknemers kunnen worden ontslagen via het UWV, de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. Werkgevers kunnen nu een keuze maken welke route ze bewandelen. Zij gebruikten tot nu toe vaak de ontslagroute via het UWV, omdat daarbij meestal geen ontslagvergoeding verschuldigd is. Straks kun je alleen naar het UWV voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of bij twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Voor alle overigen ontslagredenenen loopt de ontslagprocedure via de kantonrechter, zoals bij verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsverhouding.

 

Juli 2015: ontslagaanvraag bij UWV binnen vier weken afgehandeld

Ontslagaanvragen bij het UWV moeten vanaf juli 2015 binnen vier weken worden afgehandeld. De toestemming voor ontslag via het UWV is vervolgens ook vier weken geldig. Bij ontslag via de kantonrechter dient de werkgever een verzoekschrift in. De behandeling ervan moet binnen vier weken starten.

 

Juli 2015: Transitievergoeding, ontslagvergoeding verdwijnt

Iemand die na twee jaar dienstverband wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding. De ontslagvergoeding verdwijnt. De nieuwe transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Maximaal bedraagt de transitievergoeding 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris wanneer de werknemer meer dan 75.000 euro per jaar verdient. Er is geen sprake van een transitievergoeding bij ontslag ten gevolge van wangedrag of nalaten door de werknemer. Of als de werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkzaam was voor het bedrijf. Werknemers ontvangen mogelijk geen transitievergoeding bij een faillissement of schuldsanering van de werkgever.

 

Juli 2015: na half jaar WW al werk op lager niveau aanvaarden

Wanneer je na juli 2015 wordt ontslagen mag je een halfjaar zoeken naar werk op jouw eigen opleidings- en werkniveau. Daarna zul je ook werk op een lager niveau tmoeten aanvaarden. Na een jaar is alle arbeid passend.

 

Juli 2015: inkomensverrekening gaat in

Op 1 juli 2015 gaat ook de inkomensverrekening in de WW in. Dat betekent dat je van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan.

 

Januari 2016: WW duur wordt korter, maximaal twee jaar

De maximale termijn waarin je recht hebt op een ww-uitkering wordt per januari 2016 korter en gaat terug van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden in 2019. Werkgevers kunnen in een cao met werknemers afspreken of zij de WW aanvullien.

 

 Naar blogoverzicht