Logo YRtime, YRcare, YRclusive, YRinterim

Recente projecten 2016

CeeCee start up Community Enschede 

Organisatieadvies
Visiedocument CeeCee Community en CeeCee Eco-systeem.In opdracht van Stichting CeeCee schrijven van het visiedocument inclusief ambitie programma voorCeeCee, de creatieve campus voor professionals, young professionals en teenagers(o.a. traditionele bedrijfsleven en start up community)

 

Stichting Diafaan Verpleging en Verzorging, Thuiszorg, Gelderland (1000+ fte) 

Organisatieadvies 
Schrijven, advies en uitvoering van reorganisatie van het Centraal Bureau (46 fte), WMO-zorg en Thuiszorg voorbereiding overgang van onderneming. 

Begeleiden overname na faillissement. Rechtstreeks aanspreekpunt voor Raad van Bestuur t.a.v. personele en OR aangelegenheden.

 

Gespecialiseerd in:  

Verandertrajecten
Fusies en overnamen
e-HRM 
Advies en schrijven van visiedocumenten, strategische nota's, reorganisatieplannen
HR Control, managementrapportages en personeelsbegrotingen
Recruitment


De volgende organisaties fungeren als referentie uit recent verleden:

 

Overheid
Gemeente Emmen
Gemeente Coevorden
BOCE gemeenten
Gemeente Hengelo

 

Zorg
Diafaan
Sensire
Careyn
Viattence
De Friese Wouden
Sanquin
MagentaZorg
Werkgeversvereniging ZorgSelect

 

Techniek en ICT
CeeCee
Unic e-Commerce
Kropman Electrotechniek
DHL

 

Commercieel
Higher Consultancy
Vitea
Het Onderwijs Instituut
Resque